Profil Panitera Pengganti


NIP        : 19581005 198803 1 001

Nama       : IMAM CHAMDANI, SH.

Tempat,Tanggal Lahir  : Kediri, 05 Oktober 1958

Alamat     : Kabupaten Kediri

Jabatan     : Panitera Pengganti

Golongan    : -

Pendidikan    : Jurusita Pengganti PA Kab. Kediri, Kasubag Keuangan PA Kab. Kediri, Kasubag Umum PA Kab. Kediri, Panitera Pengganti PA Kab. Kediri

Riwayat Jabatan  : SD Kediri, PPUPAN Kediri, MAAI EXPHIN Kediri, S1 Hukum Kediri

Penghargaan

NIP        :

Nama       : A. SYAIKHU, SH

Tempat,Tanggal Lahir  : Mojokerto 07 November 1959

Alamat     : Jl. Basuki Rahmad RT. 01 RW. 01 Jabon Jombang

Jabatan     : Panitera Pengganti

Golongan    : Penata Tk. I – III/d

Pendidikan    :

NO

NAMA

FAKULTAS/JURUSAN

STTB/Tanda Lulus/Ijasah

Tahun

Tempat

1

SD

-

LM/3/1603/A/1978                                 TAHUN 1978

MOJOKERTO

2

SLTP

-

221/XXVIII/Ti/1979/13345                    TAHUN 1979

MOJOKERTO

3

SLTA

-

IV/NA/387.82                                                                        TAHUN 1982

MOJOKERTO

4

PT/AKADEMI                     S-1

ILMU HUKUM

09/FH/II/2001                                                                        TAHUN 2001

BOJONEGORO

5

S-2

 

 

 

6

S-3

 

 

 

Riwayat Jabatan  :

Penghargaan

NIP        :

Nama       : JIMMY JANNATINO, SHI.

Tempat,Tanggal Lahir  : BANGKALAN, 23 Juli 1975

Alamat     : KEDIRI

Jabatan     : PANITERA PENGGANTI

Golongan    : III D

Pendidikan    :

NO

NAMA

FAKULTAS/JURUSAN

STTB/Tanda Lulus/Ijasah

Tahun

Tempat

1

SD

 

O4 OA oa 0317890                                                                TAHUN 1988

BANGKALAN

2

SLTP

 

04 OA ob 1193869                                                                     TAHUN 1991

BANGKALAN

3

SLTA

 

XXXVI/MA/658/1996                                                                   TAHUN 1996

PURWOASRI

4

PT/AKADEMI                     S-1

AHWAL AL-SYAKHSIYAH

S-02-12-0252                                                                     TAHUN 2002

KUPANG

5

S-2

 

 

 

6

S-3

 

 

 

Riwayat Jabatan  :

Penghargaan

NIP        :

Nama       : ISMAIL,SH

Tempat,Tanggal Lahir  : KEDIRI, 25 Oktober 1961

Alamat     : KEDIRI

Jabatan     : PANITERA PENGGANTI

Golongan    : III D

Pendidikan    :

NO

NAMA

FAKULTAS/JURUSAN

STTB/Tanda Lulus/Ijasah

Tahun

Tempat

1

SD

 

XIII A a 063690          TAHUN 1973

KEDIRI

2

SLTP

 

XIII.B.b.24406            TAHUN 1976

KEDIRI

3

SLTA

 

XIII Cs 035400            TAHUN 1980

KEDIRI

4

PT/AKADEMI                     S-1

ILMU HUKUM

120000148                  TAHUN 1999

KEDIRI

5

S-2

 

 

 

6

S-3

 

 

 

Riwayat Jabatan  :

Penghargaan

NIP        :

Nama       : ILYAS, S.H.

Tempat,Tanggal Lahir  : BOJONEGORO, 10 Desember 1960

Alamat     : JOMBANG

Jabatan     : PANITERA PENGGANTI

Golongan    : III D

Pendidikan    :

NO

NAMA

FAKULTAS/JURUSAN

STTB/Tanda Lulus/Ijasah

Tahun

Tempat

1

SD

 

TAHUN 1975

BOJONEGORO

2

SLTP

 

                                         TAHUN 1979

BOJONEGORO

3

SLTA

 

XXII/MA/95/1982                                                               TAHUN 1982

BOJONEGORO

4

PT/AKADEMI                     S-1

ILMU HUKUM

76/040/HK/S1/1995                                                                TAHUN 1995

SURABAYA

5

S-2

 

 

 

6

S-3

 

 

 

Riwayat Jabatan  :

Penghargaan