Profil


NIP        : 19890826 201503 2 001

Nama       : NANDAYU ANISA AJITRISNANI, S.T.

Tempat,Tanggal Lahir  : Baucau 26 Agustus 1989

Alamat     : Kediri

Jabatan     : Staff

Golongan    : III/a, Penata Muda

Pendidikan    :

NO

NAMA

FAKULTAS/JURUSAN

STTB/Tanda Lulus/Ijasah

Tahun

Tempat

1

SD

 

04Dd.0231702                                                    Tahun 2000

Kab. Jember

2

SLTP

 

Dt.II.I/14.09/MTs002/38/2003                    Tahun 2003

Kab. Jember

3

SLTA

-

DN-05Ma00044052                                          Tahun 2006

Kab. Jember

4

PT/AKADEMI                     S-1

Teknik Informatika

ITT-913/AKD15/BAA.1.0/FIF.4.0/13                Tahun 2013

Bandung

5

S-2

 

 

 

6

S-3

 

 

 

Riwayat Jabatan  :

1. Staf Pengadilan Tata Usaha Negara

2. Staf Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Penghargaan